WNIOSKI

Komornik sądowy, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne musi

posiadać odpowiednie dokumenty.

W tej sytuacji należy dostarczyć do Kancelarii komornika

tytuł wykonawczy

(zaopatrzony w klauzulę wykonalności) wraz z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym.

Gotowe formularze w formie papierowej są do pobrania w sekretariacie naszej

kancelarii lub też w formie elektronicznej poniżej:

word
Wniosek Egzekucyjny KM

pdf
Wniosek Egzekucyjny KM

word
Wniose Egezekucyjny KMP

pdf
Wniosek Egzekucyjny KMP
MENU